[2019] Forfatter Kirsten Enevoldsen
Kalmar-huse blev oprettet i 1968 med produktion af fritidshuse i træ. Grundlæggeren var Knud Svarre fra Hodde ved Varde.
Artiklen foræller i anlednig af 50-års jubilæet firmaets historie. Originalartiklen er fra Ugeavisen Bramming 5. juni 2018. Lokalårbogen har fået lov til at gengive den.

Stikord: Hellesvej 37, Anker Norup, Jan Ravn, Holger Wulff, Peder Illeborg Andersen, Hans Peter therkildsen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan