Stationsbyen der genfandt sin stolthed

Stationsbyen der genfandt sin stolthed

[2023] Forfattere: Arkitekt Anette Gori, byplanlægger Kristine Dagnæs-Hansen “Den omfattende byfornyelsesindsats for Bramming bymidte, som blev afsluttet i 2023, tog sin spæde begyndelse tilbage i 2016.” Esbjerg Kommunes tredjestørste by var fysisk...
Stationsbyen der genfandt sin stolthed

Museumsgenstande i fokus

[2023] Forfatter: Søren Byskov Den 1. januar 2016 indgik Bramming Egnsmuseum i en fusion med Sydvestjyske Museer.  Fusionen betød, at Bramming Egnsmuseum gik fra at være et selvstændigt museum med rødder i den tidligere Bramming Kommune til at blive en afdeling i...
Stationsbyen der genfandt sin stolthed

Brammings førstemænd gennem 69 år

[2023] Forfatter: Hanne Eiby Bramming Ugeavis bragte i 1978 et billede af byens førstemænd gennem 69 år samlet ét sted: Hans Flintholm (borgmester 1932 til 1954),  Erik Madsen (borgmester 1954 til 1960), Fred Boesen (borgmester 1974 til 1978) , Riber Berthelsen...
Stationsbyen der genfandt sin stolthed

Gørding Borgerforening

[2023] Forfattere: Hanne Eiby og Nora Olesen Der blev holdt stiftende generalforsamling den 12. oktober 1899 på Kroen (Hotel Gørding) med vedtægter og love samt valg af foreningens første bestyrelse. Artiklen bygger på Borgerforeningens protokol 1899 til 1987. En...