[1994] Forfatter: Aage Lundgaard

Darum Enge, der ligger i en halvmåne omkring Darum by, er ikke mere end en kilometer dybe fra agermarken ud til havet, mellem å og bæk. Høhøsten var måske årets travleste tid. Omkring århundredeskiftet skete al slåning med høle. Arbejdet gik næsten som efter et skema, idet det var fastlagt, hvornår de forskellige enge skulle slås.

Stikord: strygen, klopæsken, slætkarlene, hammelstokken, marskbonden, tømmestrengene

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her