Forfatter: Palle Siemen

Rundt i landskabet ligger sporene efter oldtidens mennesker, og vi passerer dagligt disse uden altid at være os det bevidst. Gemt under mulden ligger stolpehuller fra hegn og huse, nedgravede huse og affaldsgruber, men også grave.

Stikord: overpløjede, Kongehøjene, fredning, oldsager, Storstengraven, gravkammer, Stejlgård, stridsøkse

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her