[1995] Forfatter: Laust Jørgensen

Laust Jørgensen 1883-1966 boede og arbejdede næsten hele sit liv i Darum. I 1958 nedskrev han erindringer fra sit liv og indsendte dem til Nationalmuseet. Heri fortæller han blandt andet om sine første tjenestepladser og om sine oplevelser i pladserne.

Stikord: Vadehavet, ungkreaturer, Sneum Å, høslet, plejl, fluesmækker, sletkarle, fissemand, høstgilde

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her