[1996] Forfatter: Ejler Nielsen

Gørding Pensionistforening afholdt stiftende generalforsamling den 8. april 1944 under navnet “Gørding Alders- og Invalideforening”. Der havde forinden eksisteret en forening af ældre borgere, som afholdt fester og sammenkomster m.m., samt private sammenkomster med kortspil og kaffebord, hvor man drøftede tidens problemer.

Stikord: Æ gammelmandsforening, Gørding Sogns Forsamlingshus, Hotel Gørding, Den jyske Sammenslutning

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her