[1989] Forfatter: Kristine Sørensen

Helt fra starten har foreningen været meget aktuel i sine tilbud. I de første år, efterkrigsårene, hed kurserne f.eks. “Omsyning af tøj” og “Lappe- og stoppeteknik”.

Stikord: Husholdninskonsulenter, dyrskuer, voksenundervisning, gymnastikkurser

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her