[1984] Forfatter: Bue Kaae

Det er velbekendt, at man i middelalderen anvendte segl som vidnesbyrd om et dokuments ægthed. Seglet – af latin sigillum – fremkom i langt de fleste tilfælde som et aftryk af en metalform, kaldet stampe eller signet, der blev trykket ned i voks, og dette aftrykt blev vedføjet det dokument, som man ønskede at give retskraft.

Stikord: Nationalmuseet, herredsegl, secret, ridder, stridshest

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her