[1985] Forfatter: Tommi Larsen

Landskabet i Bramming kommune er i geologisk forstand et ungt landskab. Det er i hovedsagen skabt under istiden, opbygget af istransporteret materiale, og formet af bræerne og smeltevandet.

Stikord: Undergrunden, grundfjeld, havbund, klima, tertiær, mellemistid, bakkeøer, moræneler, indesander

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her