[1983] Forfatter: Jakob Lambertsen

Den strukturændring, der foregår indenfor dansk landbrug i disse år, har også sat sine spor i Gørding sogn. For at historien om nogle af de nedlagte ejendomme ikke skal gå i glemmebogen, har jeg ment, at den burde nedfældes på papir.

Stikord: Gårdhistorie, godsejere, landboreformer, landbokommission

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her