[1987] Forfatter: Einar Jensen

Riber Kjærgård er ældre end Ribe Amts andre herregårde. De fleste af disse er fra 1500-årene. Kjærgård er omtalt allerede i 1300-årene og er måske endda ældre. Kjærgårds oprindelse menes at være et forsvarsanlæg lidt længere mod sydvest ved indsejlingen til landets dengang vigtigste handelsby, Ribe.

Stikord: Lange, Kragh-Gersdorf, hovedgård, avlsgård, herremænd, ridefoged, hoveri

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her