[1989] Forfatter: Svend Jensen

I Lokalårbogen 1983 fortæller Ejler Nielsen i artiklen “Gård- og slægtshistorie i Lourup” at ejeren af “Bjøvlundgård” købte den nordligste ende af “Granholm” og “Gyllingsmindes” jorder og byggede “Egelykke” til en datter og svigersøn.

Stikord: Altmuligmand, myrebitter, røgterhus, Tange, tørvejord, tornyster, mellemmadder, Damgård

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her