[1995] Forfatter: Frede Pinborg

Jeg var ansat som skoleinspektør i årene 1953-76, et tidsrum, der for Folkeskolens vedkommende var præget af mange ændringer og frem vor alt af vækst, hvilket i høj grad afspejler sig i vor skole. At navnet ændredes til Bakkevejens Skole antyder, at skolen gik fra at være hele byen Brammings skole, til kun at være en del deraf.

Stikord: kommunesammenlægning, skolekommission, mellemskole, lærerkollegium, skolebibliotek, lejerskole, skolenævn

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her