[2015] Forfatter: Annelise Pedersen
11. marts 2015 fyldte Solgården 60 år. Allerede i 1943 købte Bramming Sogneråd ved Nørregade 1½ tønder land af gartner J. N. Hyldahl med henblik på et alderdomshjem. Det hidtidige alderdomshjem i Jernbanegade var blevet for lille.
I 1952 blev syv kommuner enige om at gå sammen om at opføre et alderdomshjem: Bramming, Darum, Grimstrup, Hunderup, Sneum, vejrup og Vester Nykirke. De første “pensionærværelser” stod klar i 1955.

Stikord: Børge Stokholm Pedersen, Reinhold Jepsen, plejecentre,

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan.