Onsdag 12. april kl 19.00 er der foredrag på Egnsmuseet

Hør om lokale arkæologiske fund

Museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer Claus Feveile fortæller om lokale fund.

Se omtale i Ugeavisen Bramming.
Der står blandt andet: “Hvor og hvordan levede man omkring Bramming i forhistorien? Var der en høvding i enhver landsby eller sogn? For at svare på det spørgsmål, må man gribe til en palette af forskellige oplysninger: Arkæologiske udgravninger, detektorfund, gravhøjenes placering i landskabet og studier af gamle kort.” (Ugeavisen Bramming, 05.04.23 af Martin Wilde)

Claus Feveile vil også komme ind på guldfundet af  guldhalsringen fra Sdr. Bøel, som den lokale amatørarkæolog Dan Christensen gjorde.
Det fund og Dan Christensens oplevelse kan du læse om i Lokalårbogen 2022 i artiklen “Guldfundet i Sdr. Bøel – set gennem detektorførerens øjne”.