[2015] Forfatter: Elise Balslev
I anledning af Skt. Ansgar Kirkes 100 års jubilæum skriver forfatteren: ” Om end kirken i sit ydre ogindre kun har forandret sig lidt har kirkelivet undergået store forandringer og de kirkelige aktiviteter søger hele tiden at imødegå samfundets ændrede behov.”

Stikord: skole-kirke, Charlotte Rossel, Terp Spejdercenter, gudstjeneste, RAMS, Chu Nguyen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.