[2009] Forfatter: Kamma Marie Poulsen-Hansen (Museumsinspektør)
I 2006 afdækkede Esbjerg Museum spor af bebyggelse fra den første del af jernalderen i Mulvadparken i Bramming Sydby. Her havde i århundreder før Kristi fødsel ligget en gård. Beboerne havde ernæret sig ved kvægavl og korndyrkning. Undersøgelsen var foranlediget af byggemodning i området. Artiklen beskriver udgravningen og fundene og konkluderer, at udgravningen har føjet nyt til Brammings lokale forhistorie.

Stikord: stolpespor, langhus, gruber

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.