[1989] Forfatter: Niels Hansen

De gamle – når jeg tænker tilbage på min barndom, husker jeg tydeligt dem, der dengang var gamle. Der var mænd iblandt, som havde været med ved Frederits og ved Isted. Disse gamle var helt igennem præg af, at de hørte hjemme i en fjern tid.

Stikord: Hjemmefødninger, Dagens Nyheder, genfærd, varsler, ligskuol, hyrdedrenge

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her