[1986] Forfatter: Jørgen Hvitved

I 1769 udstedtes der forordninger, som skulle sikre og fremme bøndernes selveje. Alle overdrev skulle udskiftes, og landsbyfælleskabet, som bl.a. indebar et dyrkningsfællesskab med trevangsbrug, skulle ophæves.

Stikord: Udskiftning, fællesjord, leerkastning, Hedeselskabet, mindesten, ejerlav

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her