[1989] Forfatter: Kjeld Jensen

Bækmarkgårds historie kan så videt vides skrives tilbage til 1789, da den formentlig på det tidspunkt er udstykket fra “Gørdinglund”. Efter en brand blev det nuværende stuehus opført i 1876, og i 1901 kom gården i den nuværende slægts besiddelse, idet den blev købt af Chr. Sørensen.

Stikord: Bindestald, besætning, hybridrajgræs, ensilage, køresiloer

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her