[2000] Forfatter: Niels Peter Lund-Jensen

Min far – Laust Jensen – var førstelærer vej Vejrup østre skole i årene fra 1906 til 1941, og her blev jeg født i 1924. Mine erindringer fra Vejrup begrænser sig derfor til tidsrummet fra slutningen af 1920erne og indtil 1941, men de omfatter en tid, som på mange måder var helt anderledes end i dag.

Stikord: kaldsbrev, kollatsen, lærerbolig, kakkelovne, tørv, organist, Gørding pastorat, Vøgaslund

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her