[1985] Forfatter: Kjeld Ross Sørensen

Erhvervsrådet for Bramming kommune har i 1985 ændret sin status fra en forening sammensat af 10 lokale interesseforening til også at være en forening, hvor enhver erhvervsdrivende i kommunen kan indmelde sig. Denne ændring har i 1985 betydet en medlemstilslutning fra 60 virksomheder.

Stikord: EI-Centret, egnsudviklingsmidler, fremstillingsvirksomheder, detailhandel, erhvervskontor

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her