[1992] Forfatter: Poul Willadsen

Familien Nissen er lig Bjerndrup Møbelfabrik – og omvendt. Samtlige fem familiemedlemmer er nemlig med i selskabet bag virksomheden i Gørding, og har samtidig alle deres daglige  virke på fabrikken på Ålunden.

Stikord: Maskinværksted, limtræsafdeling, lakereriet, fyrretræ, Vesteuropa

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her