[2012] Forfattere: Vagn Husted og Lars Christoffersen
På grundlag af beskrivelsen i brandforsikringen fra 1795 har Lars Christoffersen lavet en tegning af Kikkenborg kro. Opmålingen af de enkelte bygninger er rimelig nøjagtig – ligeledes bygningernes placering i forhold til hinanden. På den måde kan man danne sig et ret goodt billede af, hvordan Kikkenborg har set ud i 1795.

Stikord: bindingsværk,

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her