[1988] Forfatter: J. Gantzel Lauridsen

I en tid, hvor det er meget moderne at tale om nærdemokrati, selv om man af og til kan synes, at det noget fjernere bureaukrati udfolder sig mere og mere, vil det uden at blive kaldt nostalgisk være på sin plads at drage et eksempel frem fra tidligere tid på, hvorledes nærdemokrati kan udfolde sig, når det er bedst.

Stikord: Folketingsmand, radikal-liberal, Danmarks Afholdsforening, Ribe Amtsråd, menighedsråd

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her