[2006] Forfatter:Stig Hegn
Da “Hytten” brændte i 1960
Mandag den 11. januar 1960 var måske den mest tragiske dag i Brammings historie. På Funders Allé 2, kaldet Hytten, opstod en brand, der krævede fire ofre. En mor og hendes tre børn. Ulykken skyldtes formentlig et utæt kakkelovnsrør og det formodes at de omkomne døde af kulilteforgiftning. Artiklen omtaler tragedien og den baserer sig bl. a. på vidnedsbyrd fra frivillig brandmand Ejvind Jensen.

Stikord
: Harry Nielsen, Carl Emil Andersen, Arne Lyst, Hildur Thomsen

Vil du læse hele atiklen? Se hvordan her.

Se også artiklen “Bramming Brandvæsen” i lokalårbogen 2006, s. 41