[2015] Forfatter: Originalartiklen er skrevet af Jørgen Lund
Artiklen er gengivet fra “Darum Sogn”, juni 1982, nr. 2. Anders Bejer Hansen (1855-1945), praktiserede som benbrudslæge og klog mand i Darum. Han kunne føle sig frem til det brækkede sted på arme eller ben. Hans råd mod sygdomme i øjenene kunne være at smøre dem med spyt fra en fastende.

Stikord: almue, Darum Mark, Ane Bejer

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan.