[1983] Forfatter: J. Hedegård Rasmussen

Degneinstitutionen er lige så gammel som kirken, og degnen var oprindelig alene kirkens tjener. Når der her skal forsøges at berette om de første svage spirer til vore sognes skolevæsen, skal der startes med de gamle degneembeder.

Stikord: Katedralskolen, præsteindberetning, degnebolig, skoleloven, undervisning

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her