[2016] Forfatter: J. Hedegård Rasmussen
Artiklen har første gang været trykt i “Mandelgaven” i 1978.
27. august 1913 fik entreprenør V. Hoffmann tilladelse af amtsrådet til kørsel mellem Esbjerg og Darum.
Pastor Just Nielsen (præst i Darum fra 1916 til 1922) var nok den første der fik eget automobil i Darum.

Stikord: benzintank, Studebaker, Ford T, Georg Nielsen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.