[2020] Forfatter: Elisabeth M. Rasmussen
Darum Lokalråds ønske om at promovere landsbyen Darum som en vadehavslandsby førte i 2017 til første udgave af Darum Vadehavsdag.
En friluftsbegivenhed på forlandet af diget ud for Darum med fokus på Vadehavet, Nationalpark Vadehavet og Unesco Verdensarv.
Artiklen fortæller om Darum Vadehavsgruppes proces med at planlægge og arrangere Vadehavsdagen og den efterfølgende vadehavsdag i 2018.

Stikord: Vadehavet, Nationalpark Vadehavet, Darum Lokalråd

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her