[1992] Forfatter: Jes Højland

Den 1. april 1966 dannedes storkommunen Bramming af Bramming, V. Nykirke og Darum kommuner. Overalt i landet sammenlagde man kommuner, og for at byrådsmedlemmerne og beboerne i de nu mange mindre sogne kunne holde kontakten til hinanden oprettedes flere steder borgerforeninger.

Stikord: Bomærke, grundlovsmøder, bibliotek, skoleelever

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her