[1996] Forfatter: Niels Erik Junk

Dagmar Dalgas blev født den 9. januar 1890 som den ældste af en børneflok på 6 søskende. Fra barnsben af havde Dagmar Dalgas en privat lærerinde, da der var temmelig lang vej til skolen. På et senere tidspunkt tog hun præliminæreksamen på frøken Th. Langs skole i Silkeborg.

Stikord: skovrider, Hedeselskabet, barneplejerske, Vong skole, Ford Anglia, Vong Kvindekreds, mund- og klovsyge, Høllund Søgård

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her