[1996] Forfatter: Gunnar O. Schmidt

En martsaften ved dette århundredes begyndelse, samledes en flok husmænd her på egnen for at stifte en husmandsforening. Husmændene, der ofte er blevet kaldt “den glemte klasse” havde (omsider) indset, at tog de ikke vare på egne anliggender og samlede sig, ville deres situation næppe forbedres.

Stikord: landarbejdere, godsejere, venstrefolk, landbrugscenter, Brammingegnens Familielandbrug

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her