[1987] Forfatter: Niels Gohr Jensen

Det var med stor forventning, jeg så frem til at påbegynde arbejdet som leder af Bramming Politistation den 1. november 1985. Spændende, fordi jeg indtil da havde været på større politistationer, hvor opgaverne er mere opdelte og henvist til forskellige kontorer og afdelinger.

Stikord: Tjenestebolig, ekspeditionssager, fogedsager, færdselsloven, hærværk, cyklistprøver

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her