[1984] Forfatter: Michael Uldall

På trods af, at landbruget her på egnen i 1984 kunne notere jubeltal med hensyn til afgrødeudbytter, trues alligevel manges økonomi på grund af den katastrofale lave høst i 1983. Det skønnes, at ca. 10% af vor egns landmænds skæbne hænger i en tynd tråd.

Stikord: Strukturudvikling, mælkekvoter, kvægsygdomme, svinesygdomme, miljøforanstaltninger

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her