[2005] Forfatter: Oluf Bak i samtale med Werner Hansen
Dumpede ind på formandsposten
Artiklen handler om Werner Hansens tid som formand for Bramming Menighedsråd, hvor han tiltrådte i 1988 og fratrådte i 2005. To vigtige elementer fra hans formandstid – i følge ham selv – er bygningen af Sognegården og udsmykning og renovering af kirkerummet. I artiklen nævnes også teaterforeningen Bramming og Omegns Musik- og Teaterforening (BOTM).

Stikord: Bertel Nielsen, Birthe Hansen, Konservativ Folkeparti, Sct. Ansgar Kirke

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.