[1985] Forfatter: J. Hedegård Rasmussen

I årene 1981 til 1984 har en gruppe forskere med hvert sit speciale arbejdet med at undersøge, registrere, kortlægge og beskrive Ribe-områdets bebyggelseshistorie. Man har koncentreret sig om Den Antikvariske Samlig i Ribe’s arbejdsområde, som består af Ribe kommune og sognene: Darum, Hunderup og Føvling.

Stikord: Matrikelkort, landsbyer, fæstebønder, hoveri, bebyggelsesgrad

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her