[2000] Forfatter: Niels E. Junk

Andelsbevægelsen er kendt for sine mejerier, slagterier og forderstofforretninger. Men en andelssmedje er vist en sjældenhed i historien. Måske var den eneste i Danmark den, der var i Vong. Beboerne i Vong ejede smedjen og forsamlingshuset i fællesskab.

Stikord: dilettant, svejseanlæg, hestesko, Ford-T-motorer, sneplov, motorcykler, fotoapparater, Gummesmarksvej 1

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her