[2023] Forfatter: Pernille Troldborg Plesner
Tema: Kirkekunst
Bidraget fra forfatteren (præst i Gørding siden 2004) er i artiklen at gøre opmærksom på de “skjulte” skatte i Gørding Kirke.
Mirakelstenen med hullet i kirkemuren hvor der efter sigende løber væske ud, det farveløse relief på et af prædikestolens fem relieffer og frisen med den særlige tekst: “Gaar bort i ald Verden og Prediker Evangelium for alle Kreaturer”.

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.