Forfatter: Flemming Just

De to vandløb, Sneum Å og Gummes Bæk, har det til fælles, at de begge har givet navn til en vandmølle. Endrup Møllekro bærer i sit navn vidne om denne funktion. Kører man til Ålbæk finder man en Ålbæk Møllevej, og for enden af den og ud mod Ålbæk-Vong vejen ligger den gamle møllegård. Det er historien bag denne sidstnævnte mølle det følgende handler om.

Stikord: senmiddelalderen, skvatmøller, Endrupholm, underfaldshjul, kværn, udskænkningssted, mølledammen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her