Sandgaden Plantage (2)

Årbog 2018

[2018] Forfatter: Boe Lundgaard
Forfatteren er medlem af bestyrelsen i Sandgaden Plantage. Han skriver om arbejdet med plantagen, nævner formændene for bestyrelsen fra 1885  til 2003 og fortæller om følgerne af orkanen i 1999.

Stikord: 2. Verdenskrig, sportsplads, stadion, brand

Vil du læse hele artiklen? Se mulighederne

Sandgadens Plantage i Darum – i fortid, nutid og fremtid (1)

Årbog 2018

[2018] Forfatter: Elisabeth M. Rasmussen
I 1766 blev Darums  bys jorder udskiftet. Der resterede dog et jordstykke på ca 15 tdr. land som ingen ville have, fordi det var fyldt med sand. I 1885 tog driftige folk i Darum initiativ til at beplante jordstykket. Aktieselskabet Darum Sandgades Plantage var etableret.
Artiklen fortæller om indvielsen af plantagen, mystiske hændelser, grundlovsfester og nyere tid i plantagen.

Stikord: Bogen “Fra Darum Sogn”, aktiebreve, sommerbal, nisseskov

Vil du læse hele artiklen? Se mulighederne