Sandgaden Plantage (2)

Sandgaden Plantage (2)

[2018] Forfatter: Boe Lundgaard Forfatteren er medlem af bestyrelsen i Sandgaden Plantage. Han skriver om arbejdet med plantagen, nævner formændene for bestyrelsen fra 1885  til 2003 og fortæller om følgerne af orkanen i 1999. Stikord: 2. Verdenskrig, sportsplads,...
Kvinde-ege i Darum og Vøgaslund

Kvinde-ege i Darum og Vøgaslund

[2015] Forfatter: Ingrid Jensen og Elisabeth M. Rasmussen I 2015 blev 100-året for revisionen af Grundloven fejret. En revision der gav kvinder valgret og indlemmede dem i demokratiet. I den anledning blev der plantet “grundlovsege” forskellige steder i...
Kvinde-ege i Darum og Vøgaslund

Verdensskoven i Gørding

[2015] Forfatter: Nora Olesen Verdensskoven som ide, var kommunegartner Egon Westergaard, Bramming Kommune, med til at fostre og føre ud i livet. Projektet blev påbegyndt i 1996. Tanken var at der skulle plantes træer fra alle verdensdele. Skoven blev indviet 28....
Darum Sandgades Plantage 1884-1984

Darum Sandgades Plantage 1884-1984

[1984] Forfatter: Fred Boesen Der er mærkelige terrænforekomster bag marsken. De findes mange steder fra grænsen til Esbjerg, som eksempler kan nævnes grusbankerne i Tjæreborg og Sandgaden i Darum, som denne artikel handler om. Stikord: Sandflugt, andelstanken,...