Gørding Missionshus

Gørding Missionshus

[2012] Forfatter: Sam. Højst Petersen Helt afgørende for Indre Missions udvikling i Gørding blev Katrine og Laust Nielsen og deres søn Chr. Nielsen. I 1887 blev der bygget et missionshus på matr. 4 i Sdr. Gørding. Huset blev efterhånden for lille og i for dårlig...
Missionshuset i Vejrup

Missionshuset i Vejrup

[2013] Forfatter: Johannes L. Holm Missionshuset i Vejrup findes ikke længere.Efter en forholdsvis lang periode fra 1920 til 2012 er det slut med huset på hjørnet af Storegade og Drosselvej (Sneppevej). Huset er fjernet ved nedrivning, da der hverken var økonomi eller...
Glimt af liv og levned i og omkring missionshuset Bethel 1937 – 1946

“Bethel” – Missionshuset i Bramming

[2011] Forfattere: Doris Paulsen og Tage Nielsen Den ældste eksisterende protokol om missionshuset i Bramming er fra 1907. For mange mennesker i Bramming og omegn har missionshuset “Bethel” haft en endog meget stor betydning – ja været en del af...