To jubilæer i Vejrup

To jubilæer i Vejrup

[2010] Forfatter: Ingrid Jensen Den 8. juni 2010 blev 100-året for aktieselskabet Vøgaslunds stiftelse fejret. Den 16. oktober 2010 blev Vejrup Skoles 50 års jubilæum fejret. De to jubilæer omtaler Ingrid Jensen. Stikord: Niels Th. Iversen, Østre skole, Vestre skole,...
To jubilæer i Vejrup

Bramming Landbrugscenters forhistorie

[2010] Forfatter: Michael Uldall I 1846 stiftedes den første landboforening i Ribe Amts vestlige del. Artiklen er en grundig gennemgang af landboforeningernes historie i vores område. Således blev i 1896 “Landboforeningen for Bramming- og Omegn” stiftet i...
To jubilæer i Vejrup

Folk, der kom – og gik

[2010] Forfatter: Ingid Jensen De kom og gik – fra hus til hus: gårdsangeren, kaffemanden, skærslipperen, skorstensfejeren, rottebehæmperen med mange flere. To gamle Vejruppiger Grete Schmidt (f. 1933) og Lilly Jensen (f. 1926) fortæller til Ingrid Jensen om...
To jubilæer i Vejrup

En norsk jernovn fra Darum

[2010] Forfatter: Mogens Hansen (tidl. museumsinspektør) I 2008 blev Bramming Egnsmuseum tilbudt en meget gammel norsk jernovn, som havde været i familien Trondhjems eje i fire generationer. Artiklen fortæller ovnens og familiens historie. Stikord: Marie Trondhjem...