Gørding Apoteks 100 års jubilæum

Gørding Apoteks 100 års jubilæum

[2003] Forfatter: Werner Hansen I 1903 åbnede Gørding Apotek. Inden da havde der igennem 60 år været en diskussion af om der skulle oprettes flere apoteker i Ribe Amtslægekreds. Artiklen fortæller apotekets historie fra oprettelsen til nyere tid (80´erne) skrevet af...
Gørding Apoteks 100 års jubilæum

Plejemoder Caroline Heise og Brammingulykken

[2003] Forfatter: Aja Høy-Nielsen Heltinde for en dag. Artiklen beretter om Caroline Heises indsats den 26. juli 1913, hvor Englandsekspressen blev afsporet og væltede vest for Bramming Station. Hun var på ferie hos forældrene da ulykken skete, men var...
Gørding Apoteks 100 års jubilæum

Karens tid i Tømmerby

[2003] Forfatter:Olaf Bak Djærv bondepiges dagbog om livet på landet i 1919. Karen Hansen (1890 – 1978) førte dagbog og en gang i 2002 dukkede hendes dagbog op i Bramming Byhistoriske arkiv. På en frisk, kontant og kort måde fortæller hun om dagenes indhold og...
Gørding Apoteks 100 års jubilæum

De besøgte Vong Ungdomsforening

[2003] Forfatter: Stig Hegn I utilfredshed med den daværende præst ved Vester Nykirke blev der i 1904 dannet en valgmenighed. Derudaf udsprang Vong Ungdomsforening. Ideen bag var samling og fællesskabet og midlet var ordet. Dem der formidlede ordene var i 1920´erne og...
Gørding Apoteks 100 års jubilæum

Vong Ungdomsforening

[2003] Forfatter: Niels Erik Junk Foreningen blev stiftet den 20. februar 1909 af valgmenigshedspræst J. J. Rossel og lærer Peder Pedersen. De havde tidligere været tilknyttet en ligenende forening i Grimstrup. Men nu fik Vong en selvstændig forening. Artiklen...