Christen Nielsen Lange til Bramming

Christen Nielsen Lange til Bramming

[2016] Forfatter: Kim Fabricius Pedersen Christen Nielsen Lange er den som bygger den første Bramminggaard, som i nutiden kendes som Bramming Hovedgård. Artiklen fortæller historien om Christen Nielsen Lange og hans familie. Stikord: Barbara Vind, Niels Lange,...
Nørhøe

Nørhøe

[1987] Forfatter: Jefrey Andersen Den vestlige del af Gørding sogn hedder Nørhøe, På den anden side af Høe Bæk ligger Sønderhøe, som hører under Bramming sogn. I gammel tid har egnen været dækket af egekrat, da der ved uddybning og regulering af bækken er fremdraget...
Nørhøe

Var Bramming Hovedgaards fæstebønder for fattige?

[1987] Forfatter: Vagn M. Husted I 1988 er det 200-året for stavnsbåndets ophævelse, og mange steder er man i gang med store forberedelser til at fejre dette jubilæum. At stavnsbåndets ophævelse var en betydningsfuld begivenhed i den danske landbobefolknings historie...