Lang vej til skole fra det yderste Ilsted

Lang vej til skole fra det yderste Ilsted

[2020] Forfatter: Jakob Lambertsen Det lykkedes at skifte til undervisning i Bramming, men Gørding betalte. Jakob Lambertsens barndomshjem – gården Østergård – lå hvor kommunegrænserne krydsedes.  Han skriver således om da hans mor kom til Bramming med...
Lang vej til skole fra det yderste Ilsted

Vejrup Undervognscenter ved Kent Jensen

[2020] Forfatter: I samtale med Ingrid Jensen Kent Jensen fortæller i artiklen om hvordan han startede undervognscentret i 1986 som 24-årig. Et par bygninger på Tjørneallé blev forvandlet til værksted.  Kent Jensen fortæller om glæder og besværligheder ved at være...
Darum Vadehavsdag – en friluftsbegivenhed bliver til

Darum Vadehavsdag – en friluftsbegivenhed bliver til

[2020] Forfatter: Elisabeth M. Rasmussen Darum Lokalråds ønske om at promovere landsbyen Darum som en vadehavslandsby førte i 2017 til første udgave af Darum Vadehavsdag. En friluftsbegivenhed på forlandet af diget ud for Darum med fokus på Vadehavet, Nationalpark...
Lang vej til skole fra det yderste Ilsted

Med toget til Bramming

[2020] Forfatter: Erling Oxbøll Tonnesen – og besøg hos familien Tonnesen. Erling Oxbøll Tonnesen rejste fra syv års alderen (1935) og følgende år fra København til Bramming (indtil 16 års alderen) for at besøge sine bedsteforældre Maren Tonnesen og Tonnes...
Lang vej til skole fra det yderste Ilsted

Storegade ved Sommerlyst 6. maj 1945

[2020] Forfatter: Mogens Hansen Et billede fra C. K. Olesens samling viser Storegade i Bramming. Der var ingen oplysninger om datering til billedet. Men forfatteren har ud fra en analyse af billedet kunnet fastslå, at det formentlig er fra 6. maj 1945. Stikord: 2....