Niels Ortved – en modstandsmand fra Bramming og hans liv i årene efter besættelsen

Årbog 2018

[2018] Forfatter: Jane B. Møller
Niles ortved var 22 år og menig værnepligtig i den danske hær, da tyske tropper besatte Danmark i april 1940. Han var aktiv i modstandsbevægelsen fra en gang i 1943 og tilbragte de sidste uger af besættelsen i tysk fangenskab. I artiklen bilver hans liv efter besættelsen beskrevet.

Stikord: C. K. Olesen, modstandsbevægelsen, Bramminggruppen,sabotage

Vil du læse hele artiklen? Se mulighederne

Ferdinand Oluf Mogensen – møbelsnedker samt vin- og tobakshandler i Bramming

Årbog 2018

[2018] Forfatter: Mogens Hansen
Ferdinand Oluf Mogensen (f. 1885) blev uddannet møbelsnedker og drog på valsen i Tyskland.  Han kom til Bramming i 1921, hvor han blev gift med Toka Mogensen, der havde sønnen Rogar Mogensen. I 1922 købte Ferdinand Oluf Mogensen Storegade 12, hvor han drev vin- og tobaksforretning i 36 år. Senere ovetog sønnen Rogar Mogensen forretningen. Artiklen fortæller om den værktøjskasse – tilhørende og lavet af Ferdinand Oluf Mogensen – som Egnsmuseet fik overdraget i 2010.

Stikord: Dagmar Nielsen, snedker,

Vil du læse hele artiklen? Se mulighederne

Stort og småt fra Gørding 1918 – 1967

Årbog 2018

[2018] Forfatter: Hanne Eiby og Nora Olesen
Gørding Sognearkiv kunne i 2018 fejre 100 års jubilæum for en udklipssamling, der omfatter udklip fra avisernes omtale af Gørding fra 1918 til 1967.
Artiklen fortæller om samlingen og giver eksempler på omtaler fra Gørding og viser eksempler på udklip.

Stikord: Skuespiller Johnsen, Gørding Sogneråd, sognearkiver, telefonforbindelse, kloakforhold

Vil du læse hele artiklen? Se mulighederne