Guld fra Gørding

Forside Lokalårbogen 2019

[2019 Forfatter: Morten Søvsø
I 2018 og 2019 kom Gørdingegnen i fokus på grund af to guldfund, som bliver omtalt og beskrevet i artiklen af  inspektør ved Sydvestjyske Museer Morten Søvsø. Amatørarkæologen Jean Stockholm gjorde begge fund.

Stikord: Guldmønt, Gørdingslangen, Doris Birch Mathiesen, vikingetid

Vil du læse hele artiklen? Se mulighederne

Glimt af livet i Gørding 1971-1990

Forside Lokalårbogen 2019

[2019] Forfatter: Nora Olesen og Hanne Eiby
Uddrag af Gørding Sognearkivs avisudklipssamling. Skuespilleren Niels Johnsen fra Gørding samlede udklip om begivenheder og personer i Gørding fra 1918 til 1967. Samlingen blev overdraget til Sognearkivet i Gørding, som videreførte samlingen. Med nedslag i samlingen fra ca. 1970 til 1989 giver artiklen et indblik i Gørdings historie, med fotografisk gengivelse af avisudklip.

Stikord: Christen Sørensen, Gørding Forsamlingshus, Ellen og Hans Nissen, Gørding Borgerforening

Vil du læse hele artiklen? Se mulighederne

Annexgården i Hunderup

Forside Lokalårbogen 2019

[2019] Forfatter: Helle Hvitved
Kjærgårdsvej 30 b i Hunderup, hed oprindeligt Annexgården og lå ikke langt fra Kirken i Hunderup.  Gården blev bygget i 1868. Den var en overgang bolig for præsterne tilknyttet kirken. Stuehuset havde en dobbeltdør, der førte ind til en lille sal, der fungerede som kapel til kirken. Artiklen baserer sig på et interview med Helmer Sørensen, der er født på gården i 1936.

Stikord: Kapel, Franciska, Kollektivet

Vil du læse hele artiklen? Se mulighederne