“Kongehøjene” ved Bramming

[2021] Forfatter: Mogens Hansen, museumsinspektør emeritus
Kongehøjene bliver i artiklen betragtet fra en arkæologisk vinkel. De tolv små lave gravhøje syd for Bramming blev fredet i 1896.
Ingen af højene er udgravet, men de er et vidnesbyrd om en karakteristisk begravelsestype i en ca. 400-årige epoke i bondestenalderen.

Stikord: Stenalder, gravskikke, fredning, fortidsminde

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

Hvad der gemte sig mellem træerne ved Hedemarksvej

[2021] Forfatter: Jakob Lambertsen
Jakob Lambertsen er født og opvokset på en gård i Sdr. Ilsted. Kongehøjene syd for Bramming blev en del af forfatterens legeområde som barn, da arealet hvor højene lå var en del af faderen Peter Lambertsens jorder.
Stikord: Gravhøje,  fredninger, Hedemarksvej

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

Andre artikler i Lokalårbogen af forfatteren:
Lang vej til skole, fra det yderste Ilsted, 2020

Kirkekunst i Vester Nykirke Kirke

[2021] Forftter: Hanne Eiby
Vester Nykirke Kirke er en romansk kvaderstenskirke fra tidlig middelalder. Den ligger frit i Størsbøl mellem Endrup og Bramming.
Artiklen gennemgår kirkens indvendige udsmykning. Det udskårne og bemalede træinventar er præget af kirkens tilknytning til Endrupholm og dets ejere.

Stikord: Kirker, kunst

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan

Fjerde generation på gården Nørrevang i Ll. Darum

[2021] Forfatter: Elisabeth M. Rasmussen
Artiklen beskriver en epoke i dansk landbrug. Nina Jensen drev landbrug på ejendommen fra 1992 til 2005 og var fjerde generation på gården. I samtale med forfatteren fortæller Nina Jensen om sin familie, sin opvækst og om uddannelsen til landmand og om driften af gården.

Stikord: landbrug, Riber Kjærgård, Elisabeth og Jens Hansen Jensen, Hans Peder Jensen, Johanne Jensen, Erik Hansen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her