Reception for udgivelsen af årets Lokalårbog

Reception 2021

Lokalårbogen 2021 er udkommet!

Traditionen tro blev årbogen offentliggjort sidste fredag i november måned.

Årbogen er klar til at ligge under juletræerne
Med ikke mindre end 18 titler og 144 sider.

Hvor kan lokalårbogen købes?
Årbogen koster 160 kroner. Den kan købes hos

God fornøjelse!

Omtale i Ugeavisen Bramming 27.11.21

Årbogen 2021

Lokalårbogen 2021 – reception for udgivelsen

Reception for Årbogen 2017

Fredag 26. november kl 16.00 på Bramming Egnsmuseum

Reception for offentliggørelsen af årets Lokalårbog

Traditionen holdes i hævd
Traditionen tro bliver årets Lokalårbog offentliggjort ved en reception på Bramming Egnsmuseum.
I år er alt som det plejer at være og helt uden sidste års restriktioner:

  • Velkomst ved museumsinspektør Søren Byskov
  • Redaktør af Lokalårbogen Elisabeth M. Rasmussen fortæller kort om de enkelte artikler
  • En af bogens bidragyder uddyber artiklen
  • Vi får et glas vin og lidt snacks

Udflugt 14. september 2021

Annonce for udflugt

Skibelund Krat – udflugt med Lokalhistorisk Forening

Tirsdag den 14. september

Vi mødes ved Hotel Skibelund Krat kl 19.00.
Efter en omvisning i området er der kaffe og kage på hotellet.

Det er gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening. Det koster 80 kr for gæster.

Tilmelding på tlf. 61331492 senest 6. september.

Bestyrelsen har konstitueret sig

Formand Mogens Jessing

Tirsdag 25. maj holdt foreningen generalforsamling 2021

– endelig blev det muligt.

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening har konstitueret sig sådan her:

Formand Mogens Jessing (Bramming)
Næstformand Nora Olesen (Gørding)
Kasserer Helle Hvitved (Hunderup)
Sekretær Anna Schultz (Vejrup)
Søren Byskov (Bamming Egnsmuseum)
Hanne Eiby (Bramming)
Birthe Vogt Andersen (Endrup Vester Nykirke)
Inger Andersen (Bramming)
Elisabeth M. Rasmussen (Darum)

Anna Schultz overtager i en periode bestyrelsesposten for Birger Henriksen
Marinus Lundgaard (Darum) ønskede efter mange år som menigt medlem (heraf nogle som formand) at trække sig tilbage.
Elisabeth M. Rasmussen (Darum) træder ind i bestyrelsen i stedet.

Bestyrelsen består af tre medlemmer, der bliver valgt på generalforsamlingen.
De øvrige seks medlemmer repræsenterer hver et sognearkiv.

Foto: Formand Mogens Jessing