Bestyrelsen har konstitueret sig

Formand Mogens Jessing

Tirsdag 25. maj holdt foreningen generalforsamling 2021

– endelig blev det muligt.

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening har konstitueret sig sådan her:

Formand Mogens Jessing (Bramming)
Næstformand Nora Olesen (Gørding)
Kasserer Helle Hvitved (Hunderup)
Sekretær Anna Schultz (Vejrup)
Søren Byskov (Bamming Egnsmuseum)
Hanne Eiby (Bramming)
Birthe Vogt Andersen (Endrup Vester Nykirke)
Inger Andersen (Bramming)
Elisabeth M. Rasmussen (Darum)

Anna Schultz overtager i en periode bestyrelsesposten for Birger Henriksen
Marinus Lundgaard (Darum) ønskede efter mange år som menigt medlem (heraf nogle som formand) at trække sig tilbage.
Elisabeth M. Rasmussen (Darum) træder ind i bestyrelsen i stedet.

Bestyrelsen består af tre medlemmer, der bliver valgt på generalforsamlingen.
De øvrige seks medlemmer repræsenterer hver et sognearkiv.

Foto: Formand Mogens Jessing

Så blev Lokalårbogen udgivet!

Årbogen 2020

Lokalårbogen 2020 er nu udgivet

– bogen kan købes på Bramming Egnsmuseum

Ved hele to receptioner blev udgivelsen af årbogen markeret fredag den 27. november.
Læs omtalen i Ugeavisen Bramming.

En oplagt julegave
Bogen koster 160 kr.
Den kan købes på Bramming Egnsmuseum eller hos Klinik Lux (Storegade 9, Bramming).
Du kan også bestille den ved at kontakte kasserer Helle Hvitved på tlf. 61331492.

Husk tilmelding til receptionen 27/11

Annonce for reception

Lidt anderledes reception 2020 på Egnsmuseet

Tilmelding er nødvendig

Der er ikke mindre end to receptioner af hver en times varighed.
På grund af Corona-restriktioner kan der kun deltage et vist antal af gangen.

  • reception kl 15.00
  • reception kl 16.15

Tilmelding er derfor nødvendig. Sidste frist for tilmelding 25/11.

Tilmelding:
På tlf. 61331492. Eller pr mail til helle@hvitved.com – husk at skrive hvilket tidspunkt du vil deltage.

Vi glæder os til at se jer!